Privacyreglement

Prima Zorg Den Haag B.V. is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn.

In dit reglement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en voor welke doeleinden dit gebruikt wordt. Dit privacyreglement is van toepassing op de gehele organisatie, alle primaire en organisatorische processen en gegevensverzamelingen.

Als thuiszorgorganisatie verwerken wij persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld nodig om zorg te kunnen leveren, de administratie te verzorgen, wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte en salarissen uit te kunnen betalen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een bepaald persoon zoals naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer etc. Alles wat wij met deze persoonsgegevens doen, wordt gezien als een verwerking. Hierbij kunt u denken aan: gebruiken, verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, raadplegen en verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens. Het Burgerservicenummer (BSN) of gegevens over gezondheid zijn voorbeelden van gevoelige persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere gegevens gelden strengere regels..

Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen verlenen van een zorg. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap. Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. Prima Zorg Den Haag B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond.

Inzage van gegevens:

Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig. U kunt uw gegevens inzien en vragen om correctie of verwijdering. Wij vragen u deze verzoeken schriftelijk in te dienen. Om u daarbij te helpen, hebben wij onderstaande link toegevoegd die u kunt raadplegen. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon betreffen.

Bestand:

De hoofdregel is dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. Daar zijn uitzonderingen op. Als er bijvoorbeeld sprake is van een wettelijke bewaartermijn, dan moeten wij ons aan die wettelijke bewaartermijn houden. Ook in specifieke situaties, bijvoorbeeld als er een rechtszaak loopt of bij een arbeidsconflict, kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Klanten

Voor medische gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht van 20 jaar na het beëindigen van de zorg. Persoonsgegevens die nodig zijn voor de administratie moeten wij tot 7 jaar na het opstellen van het betreffende document (bijvoorbeeld een declaratie) bewaren. Gegevens die nodig zijn voor het verrichten van controles door zorgverzekeraars worden tot 5 jaar na de betaling van een declaratie bewaard.

Medewerkers

De NAW-gegevens en burgerlijke staat worden tot 7 jaar na het einde van het dienstverband bewaard. Voor loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen geldt een termijn van 5 jaar na uitdiensttreding. Andere persoonsgegevens worden doorgaans niet langer dan 2 jaar na het einde van het dienstverband bewaard.

Nieuwsbrief

Via onze website of het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Datalekken

Wij spreken van een datalek wanneer:

  • persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben;
  • wanneer persoonsgegevens tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Wanneer een datalek heeft plaatsgevonden, meldt Prima Zorg Den Haag B.V. dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen aan de AP. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt Prima Zorg Den Haag B.V. dit aan de betrokkenen in een eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Camera’s

Prima Zorg Den Haag B.V. maakt gebruik van beveiligingscamera’s. Deze zijn enkel in de openbare ruimtes geplaatst met als doel de veiligheid van haar cliënten en haar medewerkers te waarborgen. Prima Zorg Den Haag B.V. gebruikt deze camerabeelden enkel op momenten die vragen om herbeoordeling van een situatie. De beelden schrijven zichzelf automatisch na 24 uur.

Klachten en overige vragen

Indien u een klacht of additionele vragen heeft, kunt u onderstaande gegevens gebruiken om dit te melden. Dit privacyreglement kan gewijzigd worden. Dit document is als laatst gewijzigd op 6 februari 2021.

Bezwaar

Betrokkenen hebben het recht op het maken van bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Prima Zorg Den Haag B.V. zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde belangen zijn voor de verwerking.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:

Prima Zorg Den Haag B.V.
Telefoon: 070-219 25 85
Emailadres: deniz@primazorgdenhaag.nl

Disclaimer:

Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.

Versie 06-02-2021 | Revisie n.v.t. | Docsoort Document | Eigenaar G.Coskun

Om je de best mogelijke ervaring te bieden op onze website, gebruiken wij en derde partijen technieken zoals cookies.