Persoonlijke verzorging / verpleging

U kunt in een situatie terechtkomen dat u niet meer voor uzelf kunt zorgen. Voor sommigen is dit van korte duur, voor anderen helaas wat langer. In beide gevallen kunnen wij u helpen met uw verzorging. Onze zorgverleners zijn gediplomeerde en BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) geregistreerd. Onze professionele zorgverleners verplegen u thuis. Zij verrichten alle verpleegkundige handelingen die u nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. U kunt zowel overdag, als 's avonds of 's nachts geholpen worden. De verpleegkundige handelingen waarbij wij kunnen ondersteunen zijn:

  • helpen met het nuttigen van uw maaltijden
  • verzorgen van uw wonden
  • aanreiken en bijhouden van uw medicatie
  • geven van injecties
  • wassen, aan- en uitkleden, haren kammen, tandenpoetsen/ADL

U bent bij onze vaste medewerkers in goede handen.

Voorwaarden

Alvorens u in aanmerking komt voor een eventuele vergoeding van de benodigde verpleging, heeft u eerst een indicatie nodig. Deze indicatie krijgt u door een wijkverpleegkundige die u thuis komt bezoeken om uw persoonlijke situatie door te nemen. Naar aanleiding van dit gesprek krijgt u een indicatiestelling opgesteld. Een indicatiestelling is een persoonlijk plan waarin zaken zoals welke verzorging u nodig heeft en wanneer. Zodra u de indicatie heeft, wordt uw verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) betaald. Oftewel, de zorg die u ontvangt valt uw basisverzekering. Dit betekent dat u geen eigen risico dient te betalen over de verleende zorg. Tevens kan verpleging worden gegeven conform de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wat is Wet langdurige zorg (Wlz)?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. U komt mogelijk in aanmerking als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.

Persoonlijke verzorging/verpleging voor onverzekerbare vreemdelingen en asielzoekers

Prima Zorg Den Haag is een gecontracteerde zorgaanbieder en is daarom bevoegd om persoonlijke verzorging aan te bieden aan onverzekerbare vreemdelingen en asielzoekers.
Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg wordt voor asielzoekers van alle leeftijden vergoed. Het gaat om zorg die regulier valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz).

Persoonlijke verzorging/verpleging aanvragen

Wilt u meer informatie? Dit kan met een vrijblijvend intakegesprek. U kunt een intakegesprek aanvragen via de onderstaande knop of via de email, info@primazorgdenhaag.nl kunt ook direct telefonisch contact opnemen op het volgende telefoonnummer: 070 219 25 85. Wij zijn op werkdagen van 08:30 tot 17:00 bereikbaar.

Aanmelden

Om je de best mogelijke ervaring te bieden op onze website, gebruiken wij en derde partijen technieken zoals cookies.