Kwaliteit en toezicht

Bij Prima Zorg Den Haag staat kwaliteit boven alles! Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening zodat wij onze cliënten zorg van de hoogste kwaliteit kunnen aanbieden. Kwaliteit behoort tot de identiteit van Prima Zorg Den Haag. Iedereen binnen de organisatie ziet kwaliteit als een essentieel onderwerp.

Certificering

Prima Zorg Den Haag is HKZ gecertificeerd. Bij HKZ-certificatie toetst een externe certificerende instelling (CI) of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificatie-instelling.

Klachtenreglement

Wij zijn graag op zoek naar verbeterpunten om onze zorg te verbeteren. Ondanks al onze inspanningen om u de beste zorg aan te bieden, kan het natuurlijk zo zijn dat bepaalde zaken anders lopen dat u had gehoopt of verwacht. In dat geval kunt u te allen tijde gebruikmaken van ons klachtenreglement. Onze medewerkers gaan nauwkeurig om met klachten en streven altijd om u van een passende oplossing te voorzien. U kunt u ongenoegen uiten en het gesprek aangaan met de medewerker die u de zorg aanbiedt. Indien u uw klacht liever bij een andere contactpersoon kwijt wilt, kan dat uiteraard ook! Dit kan zowel anoniem als autoniem. Voor meer informatie, zie ons klachtenreglement

Om je de best mogelijke ervaring te bieden op onze website, gebruiken wij en derde partijen technieken zoals cookies.