Raad van Commissarissen

Prima Zorg Den Haag is sinds 2017 een officieel erkende zorginstelling. Daarom dient er toezicht gehouden te worden door een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen.

De leden van De Raad van Commissarissen (RvC) zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden met Prima Zorg Den Haag. Alle leden hebben een diverse achtergrond (bestuurlijk, juridisch of zorginhoudelijk) waardoor de toezichtstaak adequaat kan worden ingevuld. Naast de statutaire bepalingen omtrent de RvC is er ook een intern reglement van kracht. Bij de uitoefening van zijn taak houdt de RvC zich aan de regels van de Zorgbrede Governancecode 2017.

De RvC houdt toezicht op kwaliteit van de zorg, beleid en algemene gang van zaken. En staat het bestuur (RvB) met raad terzijde.

Formatie Raad van Commissarissen
F. Yilmaz
N. Keskin

Governancecode Zorg

Om je de best mogelijke ervaring te bieden op onze website, gebruiken wij en derde partijen technieken zoals cookies.