Raad van toezicht

Prima Zorg Den Haag is sinds 2017 een officieel erkende zorginstelling. Daarom dient er toezicht gehouden te worden door een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van Prima Zorg Den Haag wil op een betrokken en maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houden op de organisatie. Zij fungeert als sparringspartner, toetst besluiten (belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen) en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Dit alles conform de vastgelegde statuten en Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening met een (tweehoofdige) Raad van Bestuur.

Governancecode Zorg

Om je de best mogelijke ervaring te bieden op onze website, gebruiken wij en derde partijen technieken zoals cookies.