Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die een persoon verleent aan iemand uit zijn of haar omgeving die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Mantelzorg kan worden verleend aan bijvoorbeeld je partner, ouder(s), kind, broer, zus, buur of vriend(in). Deze zorg kan bestaan uit het huishouden doen (boodschappen doen, koken, schoonmaken), wassen en aankleden, oppassen of gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen enzovoorts. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger die werkt vanuit een vrijwilligerscentrale wordt niet aangemerkt als een mantelzorger.

Prima Zorg Den Haag B.V. probeert mantelzorgers bij te staan waar nodig, moedigt de mantelzorgers aan, geeft ze een steun in de rug, motiveert, ontlast, maar luistert vooral heel erg goed in wat de wensen zijn van de betrokken mantelzorger. Het doel van de organisatie is om ervoor te zorgen dat mantelzorgers zo goed mogelijk de zorgtaken kunnen vervullen en volhouden. Vervullen omdat kwalitatieve zorgverlening in het belang is van de cliënt. Volhouden omdat de mantelzorger geneigd is om zichzelf weg te cijferen voor degene aan wie hij of zij zorg verleent, maar soms wel eens vergeet dat hij of zij ook voor zichzelf moet zorgen en andere levenstaken heeft.

Mantelzorgers kunnen praktische hulp en ondersteuning geven bij de Algemene Dagelijkse Levensbehoeften (ADL). Dat zijn onder meer het wassen, aankleden, eten en drinken en het voeren van de huishouding. Mogelijk is er hulp nodig bij het staan en lopen. Tevens kunnen ook de verpleegtechnische handelingen zoals thuisdialyse en beademing) door zorgprofessionals aan de persoon (of mantelzorger) met een ziekte of beperking worden geleerd. Een mantelzorger kan en mag alles doen waar een verzorgde behoefte aan heeft. De grenzen worden daarbij zo veel mogelijk samen door de zorgverleners van Prima Zorg Den Haag B.V. en de mantelzorger bepaald.

De professionele medewerker van Prima Zorg Den Haag B.V. maakt samen met de mantelzorger afspraken over de taken en verantwoordelijkheden die zij willen en kunnen verrichten. Deze afspraken worden door Prima Zorg Den Haag B.V. opgenomen in het zorgplan van de cliënt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via de email, info@primazorgdenhaag.nl of ook direct telefonisch contact op het volgende telefoonnummer: 070 219 25 85. Wij zijn op werkdagen van 08:30 tot 17:00 bereikbaar.

Aanmelden

Om je de best mogelijke ervaring te bieden op onze website, gebruiken wij en derde partijen technieken zoals cookies.