Missie, Visie en Kernwaarden

Thuiszorg is maatwerk. Samen zoeken wij actief naar een passend antwoord op uw zorgvraag. U krijgt daarvoor één contactpersoon, dat is uw aanspreekpunt om uw wensen kenbaar te maken en vragen te stellen. Omdat wij met kleine teams dichtbij onze cliënten werken, kunnen wij zorgverlening op persoonlijke basis waarmaken. Dat is belangrijk. Uw welzijn, uw zorgvraag en zelfstandigheid staan immers centraal. De medewerkers Prima Zorg Den Haag voeren hun werk zo goed mogelijk uit. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen.

Primazorg Den Haag

Primazorg Den Haag streeft naar een hoogwaardige kwaliteit.

Kwaliteit is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Maar welke verwachtingen of wensen heeft een cliënt? Dat kan voor iedere cliënt anders zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt zullen overleggen wat voor hem of haar belangrijk is.

Primazorg Den Haag
Kernwaarden

Kernwaarden

Prima Zorg Den Haag B.V. hanteert de PRIMA kernwaarden welke staan voor:

  • Persoonlijke afstemming op zorgbehoefte
  • Regievoering
  • Intercultureel communiceren
  • Maatschappelijke betrokkenheid
  • Aandacht voor de zorgvragers en zorgverleners

Missie

Primazorg Den Haag staat voor loyaal en dicht bij de mens.

Door onze kennis, ervaring en expertise kunnen wij laag- tot hoog complexe zorg leveren met een klein vast team. U kunt bij ons terecht voor persoonlijke verzorging, verpleging, intensieve zorg, begeleiding individueel en huishoudelijke hulp. Daarnaast zijn we 24 / 7 bereikbaar op een vast telefoonnummer.

Visie

Onze organisatie is gericht op verzorgen van goede en kwalitatieve zorg.

Onze cliënten krijgen vaste medewerkers wat een vertrouwd gevoel geeft aan de cliënt. De cliënt weet wat die aan de zorgverleners heeft en de zorgverlener kan zo makkelijker op bepaalde situaties inspelen bij de cliënt thuis. Wij willen de cliënten laten meebeslissen in hun eigen zorgproces en de zelfredzaamheid wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, zodat de cliënt zolang mogelijk zelfstandig kan blijven thuis wonen.

Erkend leerbedrijf SBB

Primazorg Den Haag is een leerbedrijf erkend door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en biedt stage-, leerplaatsen en leer-, werkplaatsen voor mbo studenten.

Als erkend leerbedrijf richt Prima Zorg Den Haag zich continu op de verbetering van de kwaliteit van de beroepspraktijk. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en de wens om nieuwe collega’s welkom te heten, delen wij graag onze kennis en kunde. Stagiaires houden ons scherp en voeden ons met hun eigen kijk op zaken, zoals ontwikkelingen in de markt.

SPOT

Primazorg Den Haag is lid van SPOT.

SPOT komt op voor de belangen van kleine en kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties. De leden van SPOT bieden voornamelijk zorg in de vorm van huishoudelijke hulp en individuele begeleiding, verzorging en (wijk)verpleging. Soms bieden leden ook dagbesteding en palliatieve zorg.

Praat erover met onze medewerker

Bij klachten adviseren wij u dit eerst met de medewerker te bespreken. Meestal lost het probleem zich door zo een gesprek te voeren al op. Of neem contact op met de direct leidinggevende.

Komt u er niet uit met onze medewerker?

Dan kunt u contact opnemen met de directe leidinggevende van de betrokken medewerker.

Om je de best mogelijke ervaring te bieden op onze website, gebruiken wij en derde partijen technieken zoals cookies.